Το πορτοφόλι Στίχοι

Στον κόσμο τον σημερινό, αυτό το ξέρουν όλοι, η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι, η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι, στον κόσμο τον σημερινό, αυτό το ξέρουν όλοι.

Αν πορτοφόλι μάθουνε πως έχεις μεσ’ στη τσέπη, σε λεν πως είσαι τζέντλεμαν, πως είσαι καθώς πρέπει, σε λεν πως είσαι τζέντλεμαν, πως είσαι καθώς πρέπει, αν πορτοφόλι μάθουνε πως έχεις μεσ’ στη τσέπη.

Οι φίλοι σου σε θέλουνε και σε πλησιάζουν όλοι μονάχα σαν θα μάθουνε πως έχεις πορτοφόλι, μονάχα σαν θα μάθουνε πως έχεις πορτοφόλι οι φίλοι σου σε θέλουνε και σε πλησιάζουν όλοι.

Το πορτοφόλι, τι τα θες, έχει μεγάλη χάρη, σε κάθε δύσκολη στιγμή, σε βγάζει παλικάρι, σε κάθε δύσκολη στιγμή, σε βγάζει παλικάρι, το πορτοφόλι, τι τα θες, έχει μεγάλη χάρη.