Το τραμ το τελευταίο Στίχοι

Εσούρωσα κι αργήσαμε, μα όσο και να φταίω, περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο, περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο.

Ντράγκα ντρουγκ το καμπανάκι, ντράγκα ντρουγκ μες στο βραδάκι. Ντράγκα ντρουγκ το καμπανάκι, να μάς πάει κούτσα κούτσα στο παλιό μας το τσαρδάκι.

Περνούν πολύ μιζέρικα τα νιάτα μας τα έρμα, αλλ’ άνοιξε το βήμα σου, να φτάσουμε στο τέρμα, αλλ’ άνοιξε το βήμα σου, να φτάσουμε στο τέρμα.

Ντράγκα ντρουγκ κι αν βρούμε θέση, θα στρωθείς και θα σ’ αρέσει. Ντράγκα ντρουγκ κι αν βρούμε θέση, λίγο απάνω σου θα γείρω, γιατί έχω γίνει φέσι.

Εμείς με τραμ πηγαίνουμε και άλλοι με ταξάρες, για μας τα ντόρτια κι οι διπλές και γι’ άλλους οι εξάρες, για μας τα ντόρτια κι οι διπλές και γι’ άλλους οι εξάρες.

Ντράγκα ντρουγκ το καμπανάκι. ντράγκα ντρουγκ μες στο βραδάκι. Ντράγκα ντρουγκ το καμπανάκι, Ντράγκα ντρουγκ τι κρίμα που ’ναι να ’σαι τόσο φτωχαδάκι.