Τζάνεμ ποταμέ μου Στίχοι

Ποταμέ, τζάνεμ ποταμέ μου, ποταμέ, ποταμέ μου σαν γεμίζεις και βαρείς, και βαρείς και κυματίζεις.

Πάρε με, τζάνεμ ποταμέ μου, πάρε με στα κύματά σου, στα στριφογυρίσματά σου.

Nα με πας τζάνεμ ποταμέ μου, να με πας, να με πας στη δύση δύση, μέσα στ’ Αλή πασά τη βρύση.

Πο ’ρχονται, τζάνεμ ποταμέ μου, πο ’ρχονται οι ξανθιές και πλένουν μαυρομάτες να λευκαίνουν.

Ποταμέ, τζάνεμ ποταμέ μου, ποταμέ, ποταμέ μου σαν γεμίζεις και βαρείς, και βαρείς και κυματίζεις.

Πάρε με, τζάνεμ ποταμέ μου, πάρε με στα κύματά σου, στα στριφογυρίσματά σου.

Nα με πας τζάνεμ ποταμέ μου, να με πας, να με πας στη δύση δύση, μέσα στ’ Αλή πασά τη βρύση.

Πο ’ρχονται, τζάνεμ ποταμέ μου, πο ’ρχονται οι ξανθιές και πλένουν μαυρομάτες να λευκαίνουν.

Νά ’ρθει, τζάνεμ ποταμέ μου, να ’ρθει και η δική μου αγάπη, τα μαλλιά πίσω στην πλάτη.