Χτες το βράδυ στον τεκέ μας Στίχοι

Χτες το βράδυ στον τεκέ μας x2 εχτές το βράδυ μες στον τεκέ μας μπήκαν να σπάσουν τον ναργιλέ μας.

Ψάξαν μαύρο να μας πιάσουν x2 ψάξαν το μαύρο να μας πιάσουν και τον τεκέ να μας χαλάσουν.

Πήρανέ τους μπαγλαμάδες x2 μας πήραν όλους τους μπαγλαμάδες θέλαν να σπάσουν και τους λουλάδες.

Τα τσιμπούκια αν πειραχτούνε x2 τα τσιμπουκάκια αν πειραχτούνε το αίμα αμέσως θα σας το πιούμε.

Χτες το βράδυ στον τεκέ μας x2 εχτές το βράδυ μες στον τεκέ μας μπήκαν να σπάσουν τον ναργιλέ μας.

Πήρανέ τους μπαγλαμάδες x2 μας πήραν όλους τους μπαγλαμάδες θέλαν να σπάσουν και τους λουλάδες.