Χτύπα με μοίρα, χτύπα με Στίχοι

Χτύπα με μοίρα χτύπα με, να μ’ αποτελειώσεις, αφού δεν θέλησες ποτέ, χαρά για να μου δώσεις.

Χτύπα την κάθε μου πληγή, όσο μπορείς βαθύτερα. Χτύπα να σβήσω απ’ τη ζωή, μια ώρα πιο νωρίτερα.

Δάκρυα, φτώχεια, συμφορές, είναι τα μαύρα δώρα, σκληρή μου μοίρα κι άσπλαχνη, που μου ’δωσες ως τώρα.

Χτύπα την κάθε μου πληγή, όσο μπορείς βαθύτερα. Χτύπα να σβήσω απ’ τη ζωή, μια ώρα πιο νωρίτερα.

Χτύπα με μοίρα χτύπα με, χωρίς καμιά συμπόνοια, όπως χτυπάνε τα βουνά οι μπόρες και τα χιόνια.

Χτύπα την κάθε μου πληγή, όσο μπορείς βαθύτερα. Χτύπα να σβήσω απ’ τη ζωή, μια ώρα πιο νωρίτερα.